تبلیغات بنری و کلیکی

تبلیغات بنری در سایتهای پربازدید و تبلیغات کلیکی PPC در رسانه های آنلاین زمانی برای شما کارساز است که مخاطب خود را به درستی شناسایی کرده باشید. سناریو و پیام تبلیغاتی بایستی با توجه به هویت برند، اهداف کمپین و نوع مخاطبان طراحی شود و رسانه های باکیفیت و جایگاههای مناسب بر این اساس انتخاب شوند. بینابرند با تجربه طراحی و اجرای دهها کمپین موفق و شاخص برای برندهای مطرح شما را در این راه یاری می کند.