برندسازی

what-is-brand-book

۱۱ آبان برند بوک (Brand Book) یا کتابچه برند چیست؟

برند بوک (Brand Book) یا کتابچه برند سندی است مکتوب و مدون که به معرفی کامل برند می پردازد. هویت برند، عناصر و ارزشهای برند، اصول و استانداردهای برند و همه اطلاعاتی که مربوط به برند است در برندبوک جمع آوری و مکتوب می گردد...

ادامه مطلب