آگاهانه و بینا حرکت کنید

مشاوره بازاریابی توسط بینابرند

مشاوران بازاریابی بینابرند با دارا بودن سالها تجربه مدیریت در صنایع و صنوف مختلف و تجربه همکاری با برندهای مطرح داخلی و بین المللی، در راستای افزایش بهره وری کسب و کار شما و تدوین استراتژی حضور در بازار، در خدمت شما هستند.
مشاوره بازاریابی توسط بینابرند

مشاوره اولیه تلفنی

20 دقیقه
روزهای کاری از ساعت ۱۱ تا ۱۹

 • طرح مساله
 • بررسی و عارضه یابی
 • ارائه راهکارهای اولیه
 • ارائه ایده و استراتژی اولیه

رایگان

مشاوره راهبردی کسب و کار

1:30 تا ۲ ساعت جلسه حضوری
روزهای کاری از ساعت ۱۱ تا ۱۹

 • طرح مساله
 • بررسی و عارضه یابی
 • تحلیل وضعیت کسب و کار
 • ارائه راهکارهای عملی
 • ارائه ایده و استراتژی اولیه

750 هزار تومان

مشاوره بازاریابی دیجیتال

1:30 تا ۲ ساعت جلسه حضوری
روزهای کاری از ساعت ۱۱ تا ۱۹

 • طرح مساله
 • بررسی و عارضه یابی
 • تحلیل وضعیت رسانه ها
 • ارائه راهکارهای عملی
 • ارائه ایده و استراتژی اولیه

600 هزار تومان

مشاوره طراحی سایت

1:30 تا ۲ ساعت جلسه حضوری
روزهای کاری از ساعت ۱۱ تا ۱۹

 • طرح مساله
 • برآورد امکانات مورد نیاز
 • برآورد اولیه هزینه پروژه
 • تحلیل کلمات کلیدی
 • تهیه نقشه سایت

700 هزار تومان

ارسال یک پیام