بایگانی

تبلیغات در اینستاگرام برای ال جی

۲۲ مرداد تبلیغ در اینستاگرام برای ال جی

تبلیغات در اینستاگرام برای این کمپین از اواسط تیرماه ۱۳۹۶ آغاز شد. یک مسابقه عکس اینستاگرامی با عنوان “بپاجانمونی” محور اجرای این کمپین بود. شرکت کنندگان می بایست با ارسال عکسهای نافص خود با هشتگ #بپاجانمونی در مسابقه شرکت کنند تا شانس بردن گوشی هوشمند...

ادامه مطلب