بایگانی

تبلیغات در اینستاگرام برای چینی زرین

۲۵ اسفند تبلیغ در اینستاگرام برای چینی زرین

در راستای توسعه فعالیت های روابط عمومی و تبلیغاتی این تولیدکننده ظروف چینی، تبلیغات در اینستاگرام از اواخر سال ۱۳۹۲ در دستور کار برنامه بازاریابی دیجیتال این برند قرار گرفت. بازاریابی در اینستاگرام برای چینی زرین در ابتدا با محوریت تولید محتوای جذاب و تعاملی...

ادامه مطلب