صاحبان نفوذ (INFLUENCERS)

مرداد ۱۹, ۱۳۹۶

در سالهای اخیر بلاگرها، اینستاگرامرها و نویسندگان فضای مجازی نیز به دسته افراد تاثیرگذار پیوستند، چون قابل اعتمادند و از وفاداری مخاطبانشان برخوردارند.

ارسال یک پیام