آموزش تبلیغات در اینستاگرام Tag

آموزش تبلیغات در اینستاگرام با رویکرد پولسازی

۲۶ دی آموزش تبلیغات در اینستاگرام، کارگاهی با رویکرد پولسازی

آموزش تبلیغات در اینستاگرام با رویکرد پولسازی نام کارگاهی آموزشی است که توسط بینابرند در بهمن ماه 1396 برگزار خواهد شد. مدرس کارگاه آموزشی اینستاگرام، علی دادگر مدیر ارشد اجرایی بینابرند است و شرکت کنندگان در این دوره را با تکنیکها و ایده جذاب بازاریابی پولساز...

ادامه مطلب